Пореден проект в София

жк "Надежда" 2б

 • Възложител: "СИМ–ИНВЕСТ" ООД
 • Архитектурен проект: АС "ГАДЖЕВ АРХИТЕКТГРУП" ЕООД
 • Строителен надзор: "3 В КОНСУЛТ" ООД

Описание на проекта

Жилищна сграда с гаражи, подземни и надземни паркоместа "2b Home" се намира в гр.София на адрес ул."Йордан Хаджиконстантинов-Джинот" № 94 в район Надежда 2б, Столична Община. Разполага се върху Урегулиран поземлен имот УПИ VII-317,318 от квартал 209 на обща площ от 527 кв.м. 

Проектното решение включва ситуирането на сградата, с едно подземно и седем надземни нива. Според визата за проучване и проектиране, застрояването е високоетажно с указани разстояния до регулационните граници. Застрояването в имота е разположено,съгласно указанията посочени в Устройствения план на района,като сградата е със свързано застрояване със съседните два прилежащи имота - съответно по ул. "Йордан Хаджиконстантинов-Джинот" и ул. "Св.Никола Нови".

Достъпът на сградата се осъществява от северозапад през прилежащата улица "Св.Никола Нови",където е предвиден входа към жилищната част както и подхода към надземния паркинг,разположен на партерното ниво на сградата на кота +/- "0". Сградата е решена с един вход, стълбище и асансьор, като е подсигурен бърз и безпрепятствен достъп от ниво терен.

В югоизточната част на терена е проектирана рампата, водеща до подземният паркинг на сградата,разположен на ниво Сутерен на кота - 2,60 с достъп откъм ул."Йордан Хаджиконстантинов-Джинот".

В сградата се предвиждат да бъдат изградени 30 апартамента, от които:

 • 15 броя двустайни апартаменти
 • 12 броя тристайни апартаменти
 • 3 броя четиристайни апартаменти

Всички апартаменти разполагат с дневна с  трапезария със съответния брой спални помещения,бани с WC, собствена тераса (тераси) и складови помещения.

От функционална гледна точка при проектиране на жилищата водеща е била позицията за организиране на по-просторни като площи вътрешни пространства (а не обичайните в последно време помещения "кутийки") с цел постигане на по-висока степен на удобство за живущите.

С цел повишаване комфорта на обитаване за повечето апартаменти с повече от една спалня е предвидено изграждането на втора баня с WC.

За най-малките апартаменти с една спалня в които е невъзможно организирането на складово помещение са предвидени съответния брой мазета в сутерена на сградата.

Паркирането на автомобили в рамките на имота е решено по следния начин:

На ниво Партер в сградата са проектирани 7 гаража, 7 паркоместа в общ паркинг и 3 открити паркоместа в рамките на имота.

На ниво Сутерен e проектиран общ подземен гараж с достъп през рампа с възможност за паркиране на 15 автомобила в две зони.

С цел осигуряване на комфорта на живущите и ползвателите в сградата има изградена директна връзка на подземните гаражи съответно със стълбищните клетка и асансьора на жилищната част на зданието.

Достъпът на хора в неравностойно положение се осъществява на ниво терен без препятствия, наклони и рампи. На същото ниво е входа на сградата и безпрепятствена връзка с асансьора.

Лаконичната архитектура с изчистен детайл, както и колорита на сградата, отразяващи отделните обеми и планове, създават един силно пластичен и хармоничен архитектурен образ.

Конструкцията на жилищната сграда е монолитна, стоманобетонна, безгредова. Хоризонталните носещи елементи - плочи, предават товарите върху вертикалните носещи елементи - колони и шайби, които стъпват върху фундаментна плоча.

Зидариите се изпълняват от решетъчни керамични тела с дебелини 25см. и 12,5см и имат само ограждаща функция.

Покривите са скатни, неизползваеми и обезопасени, в изпълнение на силуетния план от РУП. Предвидено е изпълнение с битумни керемиди с положени под тях топлоизолационни и хидроизолационни елементи съгласно проекта.

Наличието на скатен покрив със затворени пространства под него прави практически последния жилищен етаж на сградата пълноценен от функционална гледна точка. По този начин се избягват обичайните проблеми с големите и трудно използваеми покривни тераси и не на последно място се гарантира отличното топло и хидроизолиране на последния жилищен етаж на сградата.

Външните ограждащи тухлени зидове, стоманобетонните стени и колони ще се изолират с експандиран полистирен (EPS) - 10 см.

В плътните части фасадата е оформена с полимерна мазилка върху съответната топлоизолация, с контрастно оцветени обеми.

Дограмата е пластмасова, петкамерна с ниско емисионно К стъкло.

Балконските парапети са прозрачни, удароустойчиви с метални носачи и ръкохватки.

Жилищната сграда е захранена с необходимите количества и напор вода от съществуващ ф150/CHG/ по ул. ''св. Никола Нови''. Изготвен е проект за сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение. 

Отвеждането на битовото и дъждовно водно количество от обекта става в съществуващата канализация по ул.''Йордан Хаджиконстантинов - Джинот'' - 60/90 Б.

Проектирана е противопожарна тръбна инсталация до всеки етаж.

Изготвен е подробен инсталационен проект за водоснабдяване и канализационно отвеждане до и от всеки потребител.

Електрозахранването на жилищната сграда ще се извърши от съществуващ трафопост ''Надежда бл.244'', съгладно предписание и предварителен договор на ''ЧЕЗ Разпределение България '' АД , с предоставена мощност - 150 kw.

Жилищната сграда ще бъде топлофицирана. В сутерена е разположенна абонатна станция. Отоплителната инсталация ще работи с вода 60/40 С.

Паркингите и гаражите в сутерена и на ниво терен са отворени  и директно вентилирани. Не се предвижда принудителна вентилация.

За жилищата е предвидена принудителна смукателна вентилация за баните с WC.В кухните е предвидена възможност за монтиране на кухненски аспиратори.

В рамките на терена не съществува едроразмерна или ценна дървесна растителност.

Поради невъзможност да бъде постигната нормативната площ за озеленяване /40%/, СО - район ''Надежда'' е издала предписание за компенсаторно озеленяване на паркове и градини в района с масов достъп, посочени от общината. Описани са затревяването и засаждането на едроразмерна растителност и декоративни храсти като видове и количество.

Степен на завършеност на проекта

Сграда:

 • Монолитна скелетна конструкция, състояща се от безгредови плочи.
 • Зидарии - многокамерни керамични тухли
 • Фасада - силиконова минерална мазилка по проект
 • Топлоизолация: - 10 см. топлоизолационен слой
 • Дограма - 5 камерна PVC дограма с ниско емисионно К стъкло
 • Асансьор - електрически,с автоматични врати,  6 местен
 • Луксозни общи части: фоайе - гранит, стълбища - гранитогрес, стени - латекс, стълбищен парапет - стоманен; стълбищно осветление - отделено на самостоятелно мерене, с осветителни тела и датчици за движение
 • Топлоизточник - ТЕЦ; монтирана колекторна кутия; вертикални щрангове от полипропиленови тръби с алуминиева вложка, ,оборудвана абонатна станция с топломер за сградата
 • Автоматична гаражна врата за подземното ниво
 • Гаражни врати
 • Домофонна система  и звънчева инсталация; пощенски кутии

Апартаменти:

 • Блиндирани входни врати
 • Под - циментно-пясъчна замазка, стени и тавани – фина гипсова мазилка
 • ВиК-инсталация от полипропиленови вертикални щрангове и хоризонтални разводки - до тапа,с монтирани индивидуални водомери
 • Електроинсталация – трипроводна хоризонтална и вертикална разводка с монтирани ел.табло,ключове и контакти
 • Слаботокова електрическа инсталация - вътрешно окабеляване за кабелна телевизия и интернет, звънчева и домофонна инсталация за всеки апартамент
 • ОиВ - по проект. Хоризонтална разводка на отоплителната инсталация от полиетилен с алуминиева вложка; апартаментни колекторни табла
 • Тераси-под гранитогрес,парапет:триплексно стъкло с метални носачи и ръкохватки.

Технически параметри
(чл. 27, ал. 3 от ЗУТ)

Застроена площ: 406,56 кв.м.
Разгъната застроена площ: 3048,58 кв.м.
Разгъната застроена площ със сутерен: 3500,41 кв.м.
Кота корниз: +18 м.
Плътност: 76,09%
Кинт: 5,81
Брой апартаменти общо: 30
   - двустайни: 15
   - тристайни: 12
   - четиристайни: 3
Подземен паркинг: 15 паркоместа
Надземно паркиране: 17 бр.
   - гаражи : 7 бр.
   - общ паркинг: 7 паркоместа
   - на терен - открити: 3 паркоместа