Строително-инвестиционна компания "СИМ-Инвест" ООД

WEBwww.vistadelmar.info

Седалище и адрес на управление

Република България
гр. Смолян 4700, област Смолян, общ.Смолян
бул. "България" № 3, етаж 1, ап. 11
ЕИК по БУЛСТАТ: 120557876

Адрес за кореспонденция

Република България
гр. София 1111
бул. "Шипченски проход" № 19, бл.230, вх.В, етаж 1

тел+359 2 971 3644, 971 2444
факс+359 2 971 5351

Офис "Слънчев бряг"

КК "Слънчев Бряг", зона "Запад"
Хотел "Jasmine Club"

тел/факс+359 554 25825
e-mailoffice@jasminehotel.com

 

Управител

Момчил Кючуков

+359 887 597 532

Главен мениджър
Продажби

Ирена Бочева

+359 889 803 034

Офис мениджър
Слънчев Бряг

Светлана Стоянова

+359 885 800 942

 

Обслужваща компания "АЛМА ХОЛИДЕЙЗ" ООД

WEBwww.almaholidays.net

Отдел Пропърти мениджмънт Слънчев Бряг

КК "Слънчев Бряг", зона "Запад"
Офиси Хотел Jasmine Club, Gerber Residence

Управител

Илиян Згуров

+359 885 800 932

Мениджър Офис Gerber Residence 1, 2, 3 Слънчев Бряг

Мариела Урумова

+359 885 982 788

Мениджър Офис Jasmine Club, Jasmine Residence, Rose Residence Слънчев Бряг

Силвия Димитрова

+359 885 800 944

Обслужваща компания "Глобус 2000" ООД

WEBwww.globus2000.com

Отдел Пропърти мениджмънт Слънчев Бряг

КК "Слънчев Бряг", зона "Запад"
Офиси Хотел КОКИЧЕ

Слънчев бряг

Magnolia Residence

Nautilus Club

Orange Residence

Abelia Residence

Lilia Holiday Studios

Magnolia Residence 2

Magnolia Residence 3

Свети Влас

Villa Marina

Управител

Светослав Калемджиев

+359 888 813 154

Real Estate Management & Sales

Николай Георгиев

+359 888 170 303

Real Estate Management & Sales

Райчо Козарев

+359 887 922 833