СОФИЯ

кв. Стрелбище

  • Възложител: "СИМ–ИНВЕСТ" ООД, Столична Община
  • Архитектурен проект: "ПРОЖЕ" ЕООД
  • Строителен надзор: "СТРОЙКОНСУЛТ 21" ЕООД
  • Изпълнител: "ИСА 2000" ЕООД

Описание

Многофункционална сграда за обществено обслужване "Триадица Парк" се намира в гр.София на адрес ул."Котленски проход" № 20 в район Триадица,Столична Община.Разполага се върху Урегулиран поземлен имот II-808,общ. от квартал 75а,местност Красно Село-Стрелбище,урб.бл.32 на обща площ от 1 057 кв.м. 

Проектното решение включва ситуирането на сградата, с едно подземно, пет надземни и две подпокривни нива. Според визата за проучване и проектиране, застрояването е високоетажно с указани разстояния до регулационните граници.

Застрояването в имота е разположено,съгласно указанията посочени в Устройствения план на района.Достъпът на сградата се осъществява от югозапад през прилежащата улица "Котленски проход".От нея в югоизточната част е предвиден проход в който е предвиден входа на жилищната част както и подхода за излизане от надземния паркинг.В северозападната част на терена е предвиден подхода към надземния паркинг  както и рампата, водеща до подземният паркинг.

В сградата се предвиждат да бъдат изградени 11 апартамента, 1 ателие, 2 мезонета, кафе-бар, магазин, 7 офиса, 2 офиса,обслужващи Общинската администрация на Столична община-Район Триадица,както  и комуникационни площи.Паркирането на автомобили е осигурено в подземен гараж и надземен паркинг с въжможност за паркиране на общо 38 леки автомобила.

Структурно сградата е развита в две отделни секции-жилищна и административна.Всяка от секциите разполага със собствен вход,стълбищна клетка и асансьор.В жилищната част контролът за достъп е организиран посредством портиерското помещение,разположено на 1-ви етаж.За нуждите на офис-административната част е организирана рецепция за посетители,също разположена във фоайето на 1-ви етаж на сградата.

Разпределението на площите на жилищната секция от функционална гледна точка е решено по следния начин:

На всеки от типовите етажи 2,3,4,5, са развити по 3 апартамента.Два от тях - с по два спални,дневна с кухненски бокс и два санитарни възела и две тераси и един апартамент с една спалня,дневна с кухненски бокс,санитарен възел и тераса.На етажи 6 и 7 са развити два луксозни мезонета с по три спални,дневна с кухненски бокс,два санитарни възела и големи тераси.Мезонетите са много светли,функционални и с чудесна южна панорама към Витоша.

Разпределението на площите на офис-секцията е решено по следния начин:

На етажи 2 и 3 се разполагат двете офис-администрации,предвидени за ползване от Столична община-район "Триадица".Те съдържат по пет работни кабинета,малка приемна и три санитарни възела на съответния етаж.

На типови етажи 4 и 5 са развити по два офиса-съответно по 114 кв.м. и 149 кв.м.,като всеки от тях се състои от приемна,две работни помещения,кухненски бокс и санитарен възел.

Двата офиса на етаж 6 са аналогични във функционален план с офисите на етажи  4 и 5,с разлика единствено в типа остъкляване,обусловено от частичното скосяване на конструкцията на последните два етажа на сградата.Всеки от офисите на този етаж имат и панорамни тераси по 15-18 кв.м.

На етаж 6 в офис секцията е развит само един офис,който разполага отново с две  работни помещения и приемна  с кухненски бокс и санитарен възел.Офиса разполага с две панорамни тераси на площ от 81 кв.м. и предлага фантастична гледка във свсички посоки.

На нивото на терена (1-ви етаж-кота -0.60) се разполагат и търговските площи в сградата, а именно магазин с прилежащо към него складово помещение и кафе-бар.Кафе-бара се състои от две зали за консумация с бар-съответно на 1-ви етаж и сутерен (кота - 3.18),склад,помещение за подготовка,както и спомагателни помещения за персонала и сервизни възли.

Залата за консумация на 1-ви етаж е с капацитет 28 посетители,а тази на ниво сутерен е с капацитет 34 посетители.

На нивото на сутерена са разположени 14 мазета,предвидени за нуждите на собствениците на жилищната секция,а така също и абонатната станция на сградата,помещение за дизелов агрегат,помещение за коломаслоуловител и санитарен възел.

С цел осигуряване на комфорта на живущите и ползвателите в сградата има изградена директна връзка на подземните гаражи съответно със стълбищните клетки и асансьорите на жилищната и административната секция на зданието.

Съгласно архитектурното решение сградата е проектирана на осем конструктивни етажа- седем надземни и един подземен.Конструкцията на сградата е решена като монолитна стоманобетонна.Вертикалните товари чрез подовите плочи се предават на система от колони,греди и диафрагми.Хоризонталните усилия се поемат от развита система стоманобетонни диафрагми и в двете посоки.

В основите на сградата е предвидено изпълнение на хидроизолация от вътрешната страна с цел игнориране на подпочвена влага.

Фасадните и преградни стени на проекта са изпълнени от керамични тухли с дебелина  съответно 25 см. и 12 см,съгласно БДС 9338-78.

Съгласно проекта за енергйна ефективност е предвидено изпълнение на топлоизолация на сградата както следва:

- външни стени -топлоизолация с дебелина 8 см.

- еркери и проход - топлоизолация с дебелина 10 см.

- покривна конструкция - топлоизолация с дебелина 10 см.

Фасадата на сградата следва да бъде изпълнена от минерална мазилка.С окачена фасада са изпълнени основния корпус на административната секция,а така също и декоративните елементи в жълт цвят в жилищната част на сградата.

В главната южна фасада са използвани елементи от Еталбонд в тъмен цвят,които освен от декоративна гледна точка изпъляват и функцията да крият външните тела на индивидуалните климатици,осигурявайки хармонична визия на най-видимата част на проекта.

Покрива на сградата следва да бъде изпълнен с битумни керемиди с положени под тях топлоизолационни и хидроизолационни елементи съгласно проекта.

Дограмата е алуминиева в тъмносив цвят и е изработена съгласно приложена спецификация.

Парапетите на северозападната фасада са изпълнени по детайл от метал и стъкло с декоративна ръкохватка от неръждаема стомана,докато по югоизточната фасада са монолитни с ръкохватка от неръждаема стомана.

Захранването с вода на сградата се осъществява от уличен водопровод DN 80 стомана с Hсв.= 50м.Сградната водопроводна инсталация ще бъде изпълнена от полипропиленови тръби РН16 за студената вода и РН20 за топлата вода.Битовата канализационна система на сградата е обединена с дъждовната и ще бъде изпълнена от PVC тръби.Заустването на отпадъчните води ще бъде осъществено в уличната смесена канализация,където ще бъде извършено и отводняването на паркингите на коти - 0.30 и - 3.20.

Захранването на обекта с електроенергия и измерването на консумацията на електроенергия ще се изпълни съгласно окончателен договор с "ЧЕЗ Разпределение България"АД.Използвани са две електромерни табла,монтирани в самостоятелни помещения с независим достъп от общите части на сградата.Като втори независим източник ще се ползва дизелов агрегат,монтиран в специално обособено помещение на нивото на подземния паркинг.

За търговските помещения са предвидени осветителна,силова,и заземителна инсталация.Електроинсталациите ще бъдат изпълнени с три- и петпроводна връзка.

В проекта за жилищната част са предвидени осветителна,силова,заземителна,мълниеотводна,LAN,антенна и звънчево-домофонна инсталации.Електроинсталациите ще се изпълнят скрито трижилно с проводник под мазилка както следва:

- за осветление  3 х 1,5 мм

- за контакти  3 х 2,5 мм

- за печки 3 х 4 мм

В апартаментните табла са предвидени дефектно-токови защити.До входната врата ще се монтира звънчево домофонно табло с електрическа брава на входната врата.В апартаментите са предвидени домофонни уредби и звънци.

Осветителната инсталация в офисната секция ще се изпълни в окачен таван с осветителни тела за вграждане.Предвидено е дежурно и евакуационно осветление.Силовата инсталация обхваща захранването на компютърни работни места и контакти с общо предназначение.Електроинсталацията следва да бъде изпълнена с инсталационни канали.Всички контакти са захранени трижилно.

Електроинсталацията в подземния паркинг ще се изпълни открито с кабели СВТ,положени съответно на заземени кабелни скари,противовлажни скоби и PVC тръби съгласно стандарта.Предвидени са осветителни тела с плафон,евакуационно осветление и възможност за монтиране на датчици за движение.

За заземяване на ел.инсталациите и ел.съоръженията в сградата е предвиден фундаментен заземител.

За защита на обекта от пряко попадение е проектирана мълниезащитна инсталация с 5 броя мълниеприемни елемента,както и съответните съединители по стандарт,свързани с фундаментния заземител.

За отоплението на сградата е разработена централна отоплителна инсталация,захранена от ТЕЦ.Топлоносителят се подава от абонатна станция,разположена на ниво сутерен в жилищната секция на сградата.От тук се обезпечава и битово-горещото водоснабдяване на сградата.

В проекта е предвидено изграждане на общообменна вентилация за територията на кафе-бара.За подземния паркинг е проектирана смукателна вентилация.За всички санитарни възли без естествена вентилация също е предвидена смукателна вентилация.

Проектът за Пожарна безопасност на сградата включва системи за пасивна и активна пожарна безопасност,евакуационно осветление,димо и топлоотвеждане и система за пожароизвестяване.

Климатизацията на жилищната и административна секции на обекта са решени чрез инсталиране на индивидуални климатици за всеки един от обособените обекти в сградата/апартаменти,офиси,търговски помещения/.

В проекта по част паркоустройство и благоустройство на обекта е предвидено озеленяване в размер на 40%.Проекта предвижда запазването на всички съществуващи растителни видове,които на попадат в зоната за строителство.Проекта третира всички свободни пространства за озеленяване.В дворното място е проектирана висока растителност ,разположена в кашпи.В геометричен стил са обособени зелени площи като цветарници с височина на почвения субстрат 63см.По оградата на вътрешния двор е предвидена пълзяща растителност.В конструкцията ограждаща подхода за подземния паркинг също са организирани цветарници.Терасите на етаж 7 са предвидени за озеленяване чрез цветарници и кашпи.Подбраните растителни видове ще дават целогодишен ефект в дворното пространство.

Изпълнението на проекта и доброто поддържане на растителността и зелените площи ще допринесе значително за подобряване на екологичната  санитарно-хигиенната обстановка в района.

 

Технически параметри

Застроена площ: 418,5кв.м.
Разгъната застроена площ: 3135,5кв.м.
Разгъната застроена площ със сутерен: 4115кв.м.
Кота корниз: +16,45 м.
Плътност: 40%
Кинт: 3
Жилищна част: 1368,39 кв.м.(40%)
Обществена част: 2079,2кв.м.(60%)
Брой апартаменти: 13
Брой ателиета: 1
Брой офиси: 9
Брой магазини: 1
Кафе-бар: 1
Подземен паркинг: 23 паркоместа
Надземен паркинг: 15 паркоместа